Hannes untouchable på hemmaplan

av Classe Uddgren -

RMC gästade nyligen Umeås långa kartbana i bortre änden på stadens flygfält. Allt lär ha varit till belåtenhet, men det fina vädret bidrog säkert. Däremot var intresset inte så stort, vilket gjorde att både DD2 och Micro fick ställas in. Arrangerande Umeå AK lade då till KZ 2 istället, men det blev bara de närmast sörjande som kom.

Rotax Junior

Hannes Morin bor bara ett par milfrån Umeå, så han har ju haft stora möjligheter att träna in sig på banan. Sådet var knappast förvånande att han dominerade från första träningen till sistafinalen. Han var helt enkelt untouchable. Men denna klass var också otroligttunn med endast elva deltagare med bara en norrlänning förutom Hannes. Underlördagen noterade han 57,044 sekunder på tidskörningen. Benjamin Robertson komnärmast på 57,430. Lucas Stenberg kom in som trea på 57,676 tätt följd av MoaLiljendahl på 57,680, Linus Ahlström på 57,762 och Simon Sjögren på 57,784.

När det så småningom blev dagsför den första finalen, så saknades både Sam Hammarstedt och MajaHallén-Fellenius. Medan Maja återkom till den andra finalen, så var det slutåktför Sam. Han fanns inte med under söndagen heller, så uppenbarligen hände detnågonting under lördagskvalen.

De nio kvarvarande i förstafinalen kunde emellertid ta målflaggan med Hannes som klar etta före Simon,Lucas, Benji och Robin Knutsson. Hannes klämde dessutom till med ett varv under57 sekunder. Tiden blev 56,977 sekunder och stod sig även efter den andrafinalen, där Hannes på väg mot sin andra finalvinst noterade 56,992.

Även den andra lördagsfinalenblev städad med alla tio i mål. Däremot blev det lite omkastningar bakomHannes. Benji avancerade från fjärde till andra plats och fick Robin med sigframåt till tredje plats. Simon och Lucas fick således nöja sig med fjärde ochfemte plats, medan Maja klättrade från tionde till sjätte plats.

På söndagen var det elva kartarpå plats igen, då hemmaföraren Sofia Carlsson hade ersatt Sam Hammarstedt. Honhade kört i Mini under lördagen, så det var nog i tuffaste laget att hoppa in ien så mycket snabbare kart. Denna dag gick det nämligen fortare och Hannes vanntidskörningen på 56,751 sekunder med Benji strax efter på 56,942. Maja hadeockså hittat mer speed och blev trea på 56,989. Sedan kom Luleås Oscar Hedqvistin på 57,168.

Hannes och Benji höll sinapositioner i täten under den första söndagsfinalen, medan Oscar dalade bakåttill sista plats. Simon gick istället fram till tredjeplatsen före Lucas,Robin och Linus.

De två i första ledet i söndagenssista final höll åter sina platser över mållinjen, medan Maja från sjundeposition avancerade fram till en fin tredjeplats före göteborgarna Simon ochRobin.

Rotax Max

Hela 28 förare fanns på plats,vilket är en normal siffra i år. Lördagens tidskörning toppades av JesperSjöberg på 56,599 sekunder följd av David Rehme på 56,683, Hugo Andersson på56,740, Mathilda Olsson på 56,749, Rasmus Fridell på 56,760, Oliver Fürstenhoffpå 56,799, Madeleine Radne på 56,864, Charlie Andersen på 56,899, Kalle Åstrandpå 56,924 och Lucas Ask på tionde plats med 56,934. Glädjande nog fanns helaåtta norrlänningar på plats. Snabbast i det gänget var hemmaföraren AntonLundin på tolfte plats med 56,982.

I den första lördagsfinalensnodde David åt sig ledningen före Jeppe och Hugo. Tyvärr gjorde Hugo sedan enmindre lyckad manöver så att han råkade knuffa av Jeppe. Denne blev då bara23:a medan Hugo slutade på 24:e plats.

I täten höll David undan och vannföre Rasmus, Mathilda, Oliver, Charlie och Madde. Felix Jansson var sjua ochPatrick Rundquist, som hade problem under tidskörningen och fick starta kvalenfrån 28:e plats, gick in som åtta. Hela 26 ekipage tog målflaggan.

David Rehme var orubblig även iden andra finalen, där Mathilda lyckades snuva Rasmus på andraplatsen. Charlieoch Oliver bytte också plats, medan Kalle Åstrand klättrade från tionde tillsjunde plats. Även Jeppe Sjöberg var revanschsugen och var till slut uppe pånionde plats i hälarna på Felix Jansson. Hugo startade alltså på 24:e rutan ochblev nu 25:a. Vet tyvärr inte om detta innehöll något tidsstraff. Jeppesframfart gav ett nytt varvrekord på 56,550 sekunder.

Under söndagens tidskörning gickdet något långsammare. Jeppe var åter värst, nu med 55,948 följd av Charlie på56,202, Kalle på 56,213, Patrick på 56,251, Rasmus på 56,271, Oliver på 56,279,David på 56,290, Madde på 56,331, Erik Glaerum 56,355 och Mathilda på tiondeplats med 56,383. Anton Lundin var precis i hälarna med 56,388.

Jeppe Sjöberg behövde alla poänghan kunde greppa för att inte helt tappa taget i RMC. Han grejade segern i denförsta finalen före Rasmus, Kalle, Charlie, Mathilda, Anton, Hugo, Patrick,Erik och Oliver. David fick emellertid inte uppleva målgången, då han tvingadesparkera efter bara tre varv. Madde var inte så mycket gladare. Hon komvisserligen i mål men bara som 24:a. Kanske innebar det en flyttad noskon?Tyvärr gick det ännu sämre i helgens sista final, där hon också blev 24:a utanatt ha kommit i mål.

Jeppe tog lite senare en andrarak finalvinst, medan Mathilda gjorde om lördagens bravad med att lura Rasmuspå andraplatsen. Hugo tjänade tre positioner i det att han slutade som fjärdeman före Kalle, Erik, Lucas, Anton och uppåkande David.

Mini

Av de 19 startande var intemindre än nio norrlänningar. Trots hemmaplan blev Victor Kemi och SofiaCarlsson bara femma och sexa under lördagens tidskörning. Södertälje domineradehelt med Vigor Hjorvard etta på 62,924 följd av Elias Adestam på 63,194 och MoaRunesson på 63,464. På fjärde plats återfanns Rasbos Astrid Almlöf på 63,595.Victor rundade på 63,679 och Sofia på 63,695. Stina Bonde från Örnsköldsvik varsjua med 63,911, medan stackars Marcus Radne blev helt utan tid och därmed fickstarta båda kvalen från 18:e rutan.

Vigor fortsatte sitt segertågäven fram till den första lördagsfinalen, där han fick med sig Moa upp tillandraplatsen. Jag tror nog att det är Moas finaste resultat hittills ikarriären. Astrid, Victor och Sofia klättrade också uppåt till tredje, fjärdeoch femte plats, medan Elias rasade till sjunde. Marcus gjorde en bedrift i dettysta genom att gå upp till åttonde plats. Stina däremot blev stående efterfyra varv.

Marcus gjorde ett enormt åk idagens sista final, då han körde förbi sju konkurrenter och fick hänga enlagerkrans om halsen. Det stolta Södertäljegänget var emellertid inte likastolt nu. Varken Vigor eller Elias kom i mål, medan Moa rasade till sjundeplats. Så upp på pallen bredvid Marcus Radne klev istället Victor Kemi ochStina Bonde, som avancerade från 19:e plats till tredje!

De 19 åkarna från lördagen hadedecimerats till 15 under söndagen. Sofia hade ju flyttat upp till Rotax Junior,medan Moa Runesson av någon okänd anledning saknades helt. Kanske hade honblivit sjuk? Även Stina Bonde nöjde sig med lördagsåken.

Nu blev det i alla fall dubbeltSödertälje snabbast under tidskörningen med Vigor etta på 62,782 följd av Eliaspå 62,919. Västeråsföraren Tobias Alexandersson, som hade varit sexa i denförsta lördagsfinalen och brutit den andra, blev nu tidstrea på 63,039 följd avAstrid Almlöf på 63,152 och Marcus på 63,205. Victor gick in som sexa på63,379.

Södertäljeduon Vigor och Eliastog en dubbelseger i den första söndagsfinalen, där Marcus körde upp sig tilltredje plats före Astrid, Victor och Tobias.

I helgens sista final blev detsamma ordning för Vigor, Elias och Marcus med Astrid än en gång fyra och Tobiasfemma.

I Moas frånvaro gick en fjärdeSödertäljeförare, Simon Billman, fram och grejade sjätteplatsen före JärfällasMaximilian Ruzic. Victor Kemi hamnade först på nionde plats. Vet ej om han ficknågot tidsstraff eller bara hade oflyt.

KZ 2

Under lördagen hörsammade tionorrlänningar UAK:s inbjudan om att fylla ut fältet. Meriterade och erfarneEmil Söderlund från Lycksele inledde med att vara överlägset snabbast påtidskörningen med 54,637 följd av hemmaföraren Albin Pettersson på 55,158 ochoch Lyckseles Tommy Näslund på 55,466.

När det var dags för förfinal vardet bara nio startande varav två snart försvann. Emil, Albin och Tommy höllstilen och belade de tre första platserna före Umeås Jenny Karlsson.

Till den enda (!) finalen hadefältet tappat ytterligare en förare och det var mastern Emil Söderlund somsaknades. Orsak okänd. Så Albin Pettersson fick en något enklare uppgift medatt ta hem segern före Tommy Näslund och Rasmus Augustsson, som hade brutit iförfinalen och därför startade från åttonde rutan. Jenny blev åter fyra.Klassen var inte med under söndagen.


Claes Uddgren är en av Sveriges mest välmeriterade motorsport journalister, men många år i branshen och har bevakat karting i flera decenier. Classe skriver för Radne Motors räkning denna kolumn, och han har helt fria händer på innehållet i artiklarna.