Norton från början till slut

av Classe Uddgren -

Sedan några år tillbaka körs alltid Junior 60 i samband med SM/RM. Men J60 har inget eget mästerskap, vilket inte hindrar att den som vinner känner sig som svensk mästare. Det brukar ofta bli stora startfält. Till Åsum Ring kom nu 32 åksugna förare, som alla fick plats i en grupp i och med att banan är godkänd för 34 startande. I år var Nyköpingsbon Norton Andreasson helt outstanding från tidskörning till final.

Junior 60

Norton Andreasson har sedan ifjolbytt chassi från Praga till dess systermärke Formula K och teamat upp medPiteås Joel Bergström. Båda tävlar dock för KAK Motorsport, en klubb somhjälper till ekonomiskt vid utlandstävlande.

Norton toppade nu tidskörningenmed 57,443 sekunder före klubbkamraterna Oscar Pedersen (tidigare Rasbo MK) ochJoel Bergström. Oscar varvade sin Luxor på 57,675 och Joel på 57,685.

Fjärde plats gick till danskenEmil Tanggaards Zanardi på 57,769. Sedan kom Philip Victorssons Kosmic på57,823, Sebastian Hedins IPK på 57,859, Joel Granfors Energy på 57,867,Sebastian Kinnmarks Tonykart på 57,867, Lukas Blomgren-Dahls Falcon på 57,881och på tionde plats en av fjolårets toppåkare, William Siverholm, i en Evokartmed tiden 57,936.

William Karlsson har också gåttlite kräftgång i karriären. Han var nu elfte man på tidskörningen ochbättre gick det inte i första heatet, där han blev stående efter bara ett varv.

I inledningsheatet startade JoelB i ryggen på Norton, vilket han var mycket nöjd. Så när lamporna släckteshakade han på Norton och så såg det ut under alla sju varv. Mastertvåan Oscarrasade direkt bakåt och fick under resten av loppet kämpa om fjärde och femteplats. Det blev femte till slut sedan Joel Granfors kommit upp från sjunderutan och tagit hand om fjärdeplatsen. En liten tröst för Oscar var att hannoterade snabbaste varv med 57,541 sekunder.

Philip V var raketsnabb i startenoch stack direkt upp från femte till tredje plats, där han stannade under helaracet. Medan dansken Tanggard föll som en sten ner till tionde plats, blev detfart på en annan dansk, nämligen Mickey Magnussen. Han startade från 13:e rutanoch kom i mål som sexa. Men än värre var Helsingborgs Gustaf Prytz, somstartade nere från 15:e rutan och tog sig ända upp till sjunde plats följd avAlxander Spetz, som startade från tolfte rutan.

Norton höll även under det andraheatet undan för konkurrenterna. Philip V lyckades snabbt snuva Joel B påandraplatsen via snabbaste varvet på 57,519 sekunder. Joel såg sedan ut attbehålla tredjeplatsen. Teamet hade dock räknat ut hur Joel skulle köra för attfå starta trea i förfinalen, vilket ju var att föredra. Så några varv föremålgången släppte Joel förbi dansken Tanggard, som nu gjorde ett betydligtbättre race. Joel G blev femma och Oscar nu bara sexa. Danske Mickey kom intelika långt fram denna gång utan fick nöja sig med åttonde plats, medan Gustafkom i mål på tolfte plats, för övrigt mittemellan de båda William, Siverholmoch Karlsson.

Till förfinalen fick Nortondärmed sällskap av Philip i första ledet, medan Joel B delade andra med Joel G.I tredje återfanns Oscar och Tanggaard, medan fjärde ledet bestod av Mickey ochLukas Blomgren-Dahl. Lukas hade blivit sjua och nia i heaten. I femte ledetparkerade Gustaf och Alxander.

Medan Norton tog en omedelbarledning i förfinalen, drabbade Philip och Joel B ihop, vilket slutade med attJoel snurrade. Det bedömdes som en "racing incident", så det blevinga bestraffningar. Tyvärr blev ytterligare ett par förare inblandade. Det varSebastian Kinnmark och Theo Thorszelius. Sebbe bröt sedermera efter åtta varv,medan Theo blev svartflaggad efter tio varv. Som om inte det räckte, så fickTheo som straff inte starta i finalen!

Vid den inledande krocken stackJoel G fram till andraplatsen. Philip lade sig på tredje plats och var nogganska nöjd med det, då han ju fick en innerposition till starten i finalen.Norton kände sig kanske mer jagad nu, för han satte nytt banrekord med 57,269sekunder och vann till slut med 1,633 sekunder till Joel G.

Även mastersexan Tanggaardtjänade på startincidenten och tog sig snabbt upp till fjärde plats, där hanstannade loppet ut. Oscar startade femma och kom i mål som femma, medan Mickeygick från sjunde till sjätte plats. Lukas följde honom i hälarna liksomAlxander, medan Gustaf däremot tappade från nionde till elfte plats.

Joel Bergström kom ju igång somsiste man efter snurrningen. Han gav inte upp utan kämpade på och blevtill slut belönad med 19:e plats.

Norton blev omedelbart attackeradav Philip i början av finalen, men när konkurrenterna började nosa Philip i baken,fick denne börja försvara sig och då kunde Norton sakta men säkert gå loss ochtill slut vinna med hela 3,994 sekunder.

Joel Granfors lade sig direkt påtredje plats, men nu hade våra västliga grannar Emil Tanggaard och MickeyMagnussen fått fart på sina kartar. Emil snuvade Joel G på tredjeplatsen redanunder första varvet. Sedan kom även Oscar ifatt och körde om Joel. Men nu varMickey igång och körde förbi om Joel samtidigt som Emil snuvade Philip påandraplatsen.

Härnäst började Oscar kriga med Philip.Oscar vann den matchen och lyckades även köra förbi Emil, men dansken kom straxtillbaka och hade då Philip i släptåg. När nu Oscar låg på fjärde plats så blevhan även omkörd av Mickey, som sedan fortsatte jakten och snuvade Philip. 

Oscar Pedersen gjorde ettslutligt ryck och lyckades spöa Philip med "hela" fem tusendelssekund!

Hade det varit ett svensktmästerskap, så hade Oscar och Philip kunnat ha utropat sig som silver- ochbronsmedaljörer. Men så var det ju tyvärr inte.

Lukas Blomgren-Dahl lyckades tillsist lura Joel Granfors på sjätteplatsen. De följdes i mål av Alxander, WilliamS, Gustaf och Sebbe Hedin. Stackars Joel Bergström råkade nu ännu värre ut, dåmotorn verkade tröttna. Han startade från 19:e rutan och kom i mål på 19:eplats.


Claes Uddgren är en av Sveriges mest välmeriterade motorsport journalister, men många år i branshen och har bevakat karting i flera decenier. Classe skriver för Radne Motors räkning denna kolumn, och han har helt fria händer på innehållet i artiklarna.