Tillbehör Pro

Pro är den första modellen av Alfano, man kan se att kontakterna är av metall.