Startapparat 2007-

Startapparaten har samma komponenter till R60, R85, R95 samt R120.

Skillnaden mellan R95:ans startapparat är plastkåpan