Paramotors

Med en paramotor kan man sväva i luften i flera timmar framdriven av en propeller och en skärmvinge. Den stora skillnaden mot glidflygning är ljudet, höjden och flygtidens ovisshet. Farten som kan uppnås och längden i flygningen är inte så stor. Paramotors kan köras i upp till fem timmar och då kan man komma iväg uppemot 35 mil bort. Detta under förutsättning att paramotorfarkosten har maximal prestanda och bensintank. Svenska rekordet för glidskärmsflygning utan motor är 15 mil och världsrekordet är 45 mil. Men detta är under speciellt gynnsamma förhållanden med vindar och startpunkt. Med en paramotor kan man mer förfoga över tiden i luften och hur man styr oberoende av vindar. Paramotors lämpar sig också för tandemflygning, en metod som ibland används vid flygfotografering.

Licens krävs

Svenska Skärmflygförbundet reglerar från och med 2005 frågor om tillstånd och licenser för paramotorflygare. Svenska Paramotorförbundet arbetar parallellt med dem för att ytterligare sammanföra och höja status för piloterna. Enligt definitionen är paramotor ett skärmflyg som har motordrift. Den påskjutande propellern drivs av en motor som oftast är av tvåtaktsmodell i storlek runt 80 cc till 300 eller något mer.

Skillnaderna paramotors mot skärmflygning

Starten sker från marken till skillnad från glidskärmflygning som bör påbörjas från en höjd. Detta är inte nödvändigt för paramotor. Man kan starta och landa på små ytor även om det är en fördel med öppna fält på grund av det höga ljudet. Piloten flyger tämligen bekvämt, svävande på allt från ett par hundra meters höjd upp till tusen i normalfallet, även om paramotors kan tas upp till betydligt högre höjder. Skärmen är en friflygskärm som skall vara godkänd för paramotors (kallas motorskärm för att skilja andra skärmflygskärmar åt), vanligtvis används numer en reflexskärmvinge.

Den stora skillnaden för med eller utan motor är start och landning med gasreglage och det gäller även farten i luften. Styrning sker i båda fallen med skärmen. Det krävs att man tar en utbildning där licens för PM ges. Dessa sköts av särskilda och licensierade paramotorinstruktörer.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.