Stefan Radne

Så justerar du tändingsbrytaren på en Rotax Max DD2

Tändningsbrytaren på en Rotax Max DD2 sitter på motorn kopplad till padelväxeln och bryter tändningen nån millisekund när man är på väg att lägga i andra växeln. Den här är viktigt att man justerar rätt så man får både rätt prestanda och att den håller.

Vi har satt ihop en liten beskrivning på hur man ska justera tändningsbrytaren på rätt sätt.

Så här ska den monteras:

Det är viktigt att du mäter avståndet mellan kontakten och den skruv som den ska jorda till. Det ska vara 1,0 mm - 1,5 mm


Den stänger endast av tändingen en gång under nån millisekund när den jordas mot skruven.

Om gapet är för litet så kommer tändingen att brytas tidigare innan fjädern trycks ihop och då kommer du inte kunna byta växel.

För att testa funktionen så så kan du försöka låsa växelföraren med en typ 6 mm insexnyckel (se video) på plats bak på motorn och sen lägger du i tvåan sakta på padelväxeln så kommer du se följande:

  1. fjädern trycks ihop
  2. skruven (1) kommer att jorda mot skruven och tändningen bryts
  3. sen kommer fjädern tryckas ihop helt och plasten kommer att börja böja sig.

Om du har större gap så kommer plasten inte att böja sig och minskar risken att den går sönder. 

Om vajrarna går trögt kan du prova att ta ut om ur höljet och göra rent ordentligt, om man smörjer dom så finns det större risk att det kommer in smuts och fastnar. Byt dom helt i stället nån gång per år så är det enklare.