or

Så här ställer du tändningen på en Raket 95 motor


Tändsystem på en Raket 95

Kartmotorn Raket 95 är utrustat med ett Selettra analogt tändsystem Det skall inte förväxlas med andra så kallade digitala tändsystem som ofta är programmerbara. Tändsystemet på R95 går inte att förändra genom ompro­grammering Det är mycket effektivt, helt underhållsfritt och praktiskt taget outslitligt. Egentligen är det inte mycket man kan göra åt tändsystemet, men här är ändå några tips.

Inställning av Raket 95 tändsystem

Du skall börja med att ställa in polskoavstån­det, dvs. avståndet mellan svänghjulet och tändspolen. Detta gör du med ett omagne­tiskt bladmått på 0,40 mm som du trycker in mellan svänghjulets magnetpoler och tän­dsystemet. Det är viktigt att du väljer precis det läget där magnetens poler står mitt emot tändspolen, annars så blir det inte rätt!Nu skall vi kolla tändpunkten. Sätt en indika­torklocka (artikelnummer: 3544) i tändstifts­hålet. Vrid svänghjulet tills du finner kolvens högsta läge, den så kallade övre död punkten (ÖD). Nollställ indikatorklockan eller notera värdet för OD.

Sätt dit tolken på svänghjulet som på bilden.

Vrid sedan svänghjulet medurs, det är mot den normala rotationsriktningen, och titta på indikatorklockan. Den ska röra sig normalt ett varv per millimeter.

Vrid tills dess att tolken tar emot tändystemet på vänster kant, detta är nu tändpunkten.

I detta läge skall tändsystemet ge en gnista.

Om tändpunkten skulle vara fel så måste du dra loss svänghjulet med svänghjulsav­dragaren (artikelnummer: 5051). Sedan får du demontera svänghjulskilen som sitter i ett spår i vevaxeln och därvid får rätt tändpunkt. Du kommer att behöva öva dig flera gånger innan det blir rätt!

OBS! Kilen behövs inte för att hålla fast svän­ghjulet, den finns bara där för att underlätta monteringen av svänghjulet.


Vi har även gjort en film som förklarar processen : https://www.youtube.com/watch?v=nqgv5gdM3Zw&ab_channel=RadneMotor 

Radne AB, Markörgatan 2, 138 44 Handen.

Organisationsnummer: 556289-7834

© 2022 Radne AB. All rights reserved.

Hej, vi använder cookies för att denna sajt skall fungera bättre för dig.

Mer info